Synthon je společností zaměřující se na dodávky cenově dostupných léků prostřednictvím inovací.

Dobré zdraví a šťastný život jsou věci, po kterých všichni po právu toužíme. Jsme přesvědčeni, že každý člověk na planetě si zaslouží přístup ke kvalitní zdravotní péči.

Nalezení finančně přijatelných řešení náročných úkolů dnešní zdravotní péče vyžaduje nejmodernější vědecké přístupy, vysoce talentované a motivované osoby a především schopnost inovace.


Firemní tisková prohlášení

Go to Corporate Synthon website