Synthon ha estat treballant en biotecnologia des del 2007 i evolucionant ràpidament per ser una companyia farmacèutica especialitzada.
Marcant la diferència en genèrics: els genèrics complexos de molècules petites i els híbrids formen la columna vertebral de la nostra cartera de productes.