Estratègia

Back

Synthon aspira a convertir-se en un líder reconegut en l'àmbit de les especialitats farmacèutiques i centra la seva atenció en les malalties autoimmunitàries/neurodegeneratives –especialment l'esclerosi múltiple (EM)– i l'oncologia.

L'estratègia de Synthon, des dels seus inicis, va incloure el desenvolupament d'una organització d'integració vertical per als genèrics de molècules petites, controlant tots els aspectes de la cadena de desenvolupament, des de la producció de matèries primeres fins a la fabricació i venda dels nostres productes.

Hem estès aquest model a les nostres noves plataformes tecnològiques de biosimilars i noves entitats químiques i biològiques. La combinació d'una innovadora R+D i una provada capacitat per fabricar i distribuir productes farmacèutics d'alta qualitat ens situa en una bona posició quant al nostre futur en les especialitats farmacèutiques.

Infraestructura a tot el món
Els nostres productes estan aprovats per les agències reguladores en més de 80 països de tot el món, i es comercialitzen a través d'associacions estratègiques i –en zones exclusives– de la venda directa. Tant la nostra cadena de subministrament com la infraestructura de producció compleixen arreu del món les normes més exigents pel que fa a qualitat i rendiment. Complim plenament les bones pràctiques de fabricació i les normes de medi ambient, salut i seguretat, i superem constantment les expectatives de servei dels clients interns i externs.

Associacions de col•laboració
Creiem en un model de col•laboració, basat en sòlides associacions amb importants científics, institucions d'investigació i empreses associades.

La nostra estratègia de desenvolupament de sòlides associacions amb empreses ens permet compartir coneixements i aprofitar els coneixements especialitzats de les empreses associades per administrar costos, aconseguir cicles breus de desenvolupament de productes i treure al mercat productes molt necessaris.

L'èxit dels nostres esforços ha estat tan gran que, des de l'any 2005, el nombre d'empreses associades va passar d'unes 60 a les més de 200 actuals.