Innovació fonamentada en la ciència

Back

La innovació i la millora contínua constitueixen el motor de la nostra empresa. Som conscients que la major part de les idees que ens faran avançar s'originen al laboratori, amb els nostres científics.

Aquest és el motiu pel qual busquem contractar el millor talent científic: persones que pensin de manera original; persones altament qualificades que desitgin ampliar contínuament els seus coneixements.

Encoratgem el nostre personal a ser proactiu en el món científic i a usar noves idees en benefici de Synthon i de la societat en general. Les nostres diverses plataformes d'avantguarda en el descobriment de fàrmacs, la nostra xarxa de col•laboració amb científics de reconegut prestigi en el món acadèmic i altres entitats d'investigació, i la nostra inversió contínua en investigació bàsica i aplicada satisfan les nostres ambicions científiques.

Hem posat en marxa la infraestructura adequada per facilitar una investigació innovadora i plantejar la possibilitat de descobrir noves vies o tecnologies prometedores que puguin donar lloc, amb el temps, a nous medicaments importants.