Dobré zdraví a šťastný život jsou věci, po kterých po právu toužíme. Jsme přesvědčeni, že každý člověk na planetě si zaslouží přístup ke kvalitní zdravotní péči.
Celá společnost Synthon je o vědě, lidech a finančně dostupných lécích.
Ambicí společnosti Synthon je stát se uznávaným lídrem v oboru farmaceutických specialit se zaměřením na autoimunitní/neurodegenerativní onemocnění – se zvláštním zaměřením na roztroušenou sklerózu (MS) – a onkologii.
Výzkum a vývoj jsou životně důležitými složkami celkového řetězce hodnot a jsou základem naší společnosti.
Společnost Synthon byla založena v roce 1991 a do dvou let naše originální vize a nadšení pro zvýšení dostupnosti zdravotní péče vedla k vývoji našeho prvního produktu.
Synthon uplatňuje svůj vertikálně integrovaný podnikatelský model ve všech svých pobočkách.