Inovace řízené vědou

Back

Inovace a neustálá zlepšování jsou srdečním tepem naší společnosti. Uvědomujeme si, že většina nápadů, která nás posune dopředu, pochází z laboratoří, kde pracují naši výzkumníci.

Snažíme se proto získávat nejlepší vědecké talenty: lidi, kteří jsou schopni myšlení mimo zaběhnuté kategorie, vysoce kvalifikované osobnosti, které si neustále přejí rozvíjet své znalosti a schopnosti.

Podporujeme naše zaměstnance aby byli proaktivní v rámci širší vědecké komunity a používali nové pohledy na věc pro dobro společnosti Synthon a společnosti obecně. Naše různé nejmodernější platformy zaměřené na nalezení nových léčiv, naše síť spolupracovníků mezi renomovanými vědci na akademické půdě a v jiných výzkumných ústavech i naše pokračující investice do základního a aplikovaného výzkumu odpovídají těmto vědeckým ambicím.

Vytvořili jsme správnou infrastrukturu k usnadnění inovativního výzkum a ke zvýšení možností nalezení nových nadějných směrů či technologií, jež mohou během doby vést  k novým důležitým léčivům.