Náš úspěch stojí a padá společně s kvalitou našich zaměstnanců. Lidé jsou našimi největšími aktivy. Hledáme především takové pracovníky, kteří sdílejí naši motivaci a hodnoty. 

Pracovníky, kteří mají podnikavého ducha a dokážou pracovat samostatně v rámci týmu pro dobro společnosti. Pracovníky s tahem na branku ve snaze o přispění k vytváření nových a účinných léků. 

Chceme, aby naši kolegové dokázali vidět vždy celkový obraz a byli schopni přemýšlet také mimo vlastní pole odbornosti. Jedním slovem, hledáme lidi, kteří jsou ochotni se podělit o své znalosti s ostatními obory, kteří jsou připraveni tvrdě pracovat na vytvoření komerčně životaschopných produktů a kteří jsou týmovými hráči.

Není to skromné přání, ale my neochvějně kráčíme po cestě vytváření trvale udržitelných základů úspěchu.