Výzkum a vývoj biofarmaceutik

Back

Společnost Synthon pracuje v oblasti biotechnologie od roku 2007 a velmi rychle se mění ve specializovanou farmaceutickou společnost.

Náš úspěch, dlouholetá výborná pověst v oblasti komplexní generické medicíny a přidaná hodnota generických léčiv nás stimulovaly k zahájení výzkumu a vývoje našeho vlastního portfolia biofarmak. Od roku 2007 neustále zvyšujeme naší odbornou znalost v této oblasti a rozšiřujeme R&D tým s cílem podpořit širší výzkum nových molekulárních entit. 

Synthon má nyní přesně zacílené aktivity na vývoj inovativních produktů ve dvou klíčových terapeutických oblastech: autoimunitní onemocnění a onkologie.

Pro vice informací o Synthon Biopharmaceutical navštivte naše korporátní webové stránky.