Podmínky používání

Back

Společnost Synthon si ponechává autorská práva na všechen text, grafické obrázky a software vlastněný společností Synthon a tímto vám uděluje povolení k elektronickému kopírování dokumentů zveřejněných na tomto místě pouze za účelem přenosu nebo zobrazení informací. Nesmíte zrcadlit, upravovat ani jinak měnit žádné soubory na těchto webových stránkách za účelem opětovného vysílání, ani tisknout informace obsažené na těchto stránkách, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Synthon. Kromě výslovných povolení uvedených výše nelze žádnou část těchto podmínek vykládat jako přenos jakékoli licence ani práva týkajícího se jakéhokoli autorského práva, patentu ani ochranné značky společnosti Synthon.

SYNTHON, příslušné logo i identita společnosti a produktu použitá na těchto stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Synthon a nesmí být použity bez povolení. Synthon je registrovaná ochranná známka společnosti Synthon Holding B.V., Microweg 22, 6503 GN Nijmegen, Nizozemsko.

Všechny ochranné známky, loga, návrhy, slogany a obchodní vzhledy produktů zobrazené na těchto webových stránkách, ať už jsou zobrazeny velkým nebo šikmým písmem nebo označeny symbolem ochranné známky, jsou majetkem společnosti Synthon nebo přidružených společností nebo jsou použity na základě licence. Tyto webové stránky mohou také obsahovat patenty, vlastnické informace, technologie, produkty, procesy nebo jiná vlastnická práva společnosti Synthon nebo jiných stran nebo na takové položky odkazovat. Není vám udělena ani na vás přenesena žádná licence ani právo týkající se těchto ochranných známek, patentů, obchodních tajemství, technologií, produktů, procesů ani jiných vlastnických práv společnosti Synthon ani jiných stran.

Informace na těchto webových stránkách včetně textu, obrázků a odkazů jsou POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ SPOLEČNOSTÍ SYNTHON VÝLUČNĚ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ POHODLÍ UŽIVATELŮ TĚCHTO STRÁNEK BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ (AVŠAK NEJEN) NAZNAČENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Společnost Synthon nenese žádnou zodpovědnost za chyby nebo neúplné informace na těchto webových stránkách nebo v jiných dokumentech, na které tyto webové stránky odkazují. Tyto webové stránky mohou obsahovat technické nebo jiné nepřesnosti a společnost Synthon může kdykoli změnit produkty nebo služby popsané na těchto webových stránkách. Než se spolehnete na jakékoli informace uvedené na těchto stránkách, kontaktujte společnost Synthon a vyžádejte si další informace.

Tyto webové stránky obsahují informace o farmaceutických výrobcích a byly vypracovány pro odborníky v oblasti zdravotní péče. Byly sestaveny s nejvyšší možnou péčí. Mohou však obsahovat nekonzistence, a proto se na ně nelze spoléhat. Společnost Synthon nenese zodpovědnost za žádné následky spoléhání se na jakékoli informace uvedené na těchto webových stránkách.

Žádná část těchto webových stránek by neměla být vykládána jako poskytování poradenství ani doporučení týkající se jakéhokoli rozhodnutí nebo akce související s vaším zdravím ani zdravím jiných osob. Jste-li pacientem, měli byste se poradit s lékařem nebo jiným kvalifikovaným profesionálem v oblasti zdravotní péče ohledem jakýchkoli otázek týkajících se vašeho zdraví, než se rozhodnete pro jakoukoli léčbu. Jste-li lékařem nebo jiným kvalifikovaným profesionálem v oblasti zdravotní péče, neměli byste dovolit, aby obsah těchto webových stránek nahradil váš vlastní lékařský úsudek, kterým byste se měli nechat vést při hodnocení informací na těchto webových stránkách.

Pokud se rozhodnete odpovědět přímo společnosti Synthon a odeslat jí komentáře, otázky, návrhy, nápady nebo jiné podněty týkající se těchto webových stránek nebo produktů společnosti Synthon, souhlasíte, že budou tyto informace považovány za nedůvěrné a společnost Synthon nebude mít povinnost odpovědět vám. Společnost Synthon také bude moci tyto informace volně reprodukovat, použít, zveřejnit a distribuovat jiným osobám bez omezení, včetně (avšak nejen) vývoje, výroby a prodeje produktů zahrnujících tyto informace.

Ochrana osobních údajů a soubory cookie
Společnost Synthon respektuje vaše soukromí. Zásady společnosti Synthon umožňují společnosti sbírat informace umožňující osobní identifikaci, například jména, telefonní čísla nebo čísla faxu, adresy a e-mailové adresy, pouze v případě, že jsou tyto informace dobrovolně poskytnuty návštěvníky našich webových stránek. Tyto informace budou považovány za přísně důvěrné a nebudou prodány, znovu použity, pronajaty, zapůjčeny ani jinak zveřejněny. Tyto informace používáme pouze za účelem odpovědi na jakékoli žádosti o informace nebo k vylepšení poskytovaných služeb. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a výlučně na základě našeho uvážení změnit nebo upravit nebo přidat nebo odstranit jejich části.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost Synthon nenese žádnou zodpovědnost za obsah ani postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek.

Tyto webové stránky jsou určeny pro dospělé osoby. Společnost Synthon vědomě nezískává informace od dětí mladších 13 let.

Společnost Synthon používá na svých webových stránkách soubory cookie a podobné nástroje, které slouží k vylepšení výkonnosti stránek a zážitku uživatelů. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky umístit při první návštěvě stránek nebo stránky do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubor cookie pomůže webovým stránkám při další návštěvě rozpoznat vaše zařízení. Webové majáky nebo jiné podobné soubory mohou sloužit ke stejnému účelu. V rámci těchto zásad označujeme termínem „soubory cookie“ všechny soubory, které tímto způsobem sbírají informace.

Soubory cookie mohou sloužit k mnoha účelům. Mohou například pomoci stránkám zapamatovat si vaše nastavení nebo analyzovat výkonnost webových stránek. Soubory cookie používané těmito webovými stránkami nesbírají informace, které vás umožňují osobně identifikovat. Místo toho sbírají obecné informace, například údaje o tom, jakým způsobem uživatelé přicházejí na naše stránky a jak je používají, nebo údaje o obecné poloze uživatele. Společnost Synthon používá na svých webových stránkách následující soubory cookie. 

  • Klíčové soubory cookie, které jsou klíčové pro provoz našich webových stránek.
  • Soubory cookie týkající se výkonnosti, které sledují výkonnost webových stránek a analyzují, jakým způsobem je návštěvníci používají. To umožňuje společnosti Synthon optimalizovat váš zážitek z webových stránek a rychle identifikovat a opravit případné potíže. Společnost Synthon může například použít soubory cookie týkající se výkonnosti ke sledování nejoblíbenějších stránek, nejúčinnějších způsobů odkazování mezi stránkami nebo určení toho, proč se na některých stránkách zobrazují zprávy o chybách. K těmto analytickým činnostem využívá společnost Synthon nástroje Google Analytics. Získané informace včetně adresy IP vašeho počítače budou odeslány společnosti Google, která je uloží na servery nacházející se v USA. Společnost Google tyto informace využívá k analyzování využití těchto webových stránek a informuje o výsledcích společnost Synthon. Společnost Google může tyto informace zveřejnit třetím stranám, pokud je povinna udělat to v souladu se zákonem, nebo pokud třetí strany zpracovávají informace ve jménu společnosti Google. Společnost Synthon nemá na tyto okolnosti žádný vliv.
  • Tlačítka sociálních sítí. Tyto webové stránky zahrnují tlačítka, které umožňují stránky propagovat nebo sdílet v sociálních sítích, jako jsou služby Facebook, Twitter nebo LinkedIn. Tyto tlačítka jsou vytvořeny pomocí kódu, který dodávají příslušné sociální sítě. Tyto kódy také umísťují soubory cookie. Pokud chcete získat další informace o tom, jakým způsobem příslušné sociální sítě využívají při zpracování tohoto kódu vaše osobní údaje, doporučujeme pravidelně kontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných sítí.

E-mailové zprávy
E-mailové zprávy (včetně příloh) odeslané zaměstnanci společnosti Synthon jsou důvěrné a mohou být vyhrazeny pro určité osoby. Pokud jste omylem přijali e-mailovou zprávu, informujte odesílatele a odstraňte příslušnou zprávu ze svého systému. Jakékoli nepovolené použití nebo šíření e-mailových zpráv (celých nebo jejich částí) je přísně zakázáno.

Nezapomínejte, že se e-maily mohou změnit. Společnost Synthon nebude nést zodpovědnost za nesprávný nebo neúplný přenos informací uvedených v této komunikaci ani za jakékoli zpoždění přijetí nebo škody na vašem systému. Společnost Synthon nezaručuje, že nebyla tato komunikace pozměněna nebo že neobsahuje viry, není neoprávněně zachycena nebo pozměněna. Jakékoli názory vyjádřené pomocí e-mailových zpráv odrážejí názory jednotlivého odesílatele a nemusí nutně odrážet názory společnosti.