Dne 12. 10. hostil Synthon s.r.o. jednání Rozšířeného poradního sboru Střední průmyslové školy chemické Brno.

Tento sbor zásadním způsobem vstupuje do aktivit školy. Cílem je, aby SPŠCH byla službou veřejnosti a reagovala na požadavky všech důležitých stran. Proto se jednání zúčastňuje top management významných podniků, podnikatelské sféry, akademičtí funkcionáři VŠ, učitelé VŠ, ředitelé ZŠ a MŠ, vedoucí pracovníci, představitelé zřizovatele, ÚMČ, MMB, rodičovská veřejnost, zástupci kontrolních orgánů a další osobnosti. I Synthon s.r.o. má zde svého stálého zástupce.
Součásti programu zasedání byli také komentované prohlídky našich oddělení. Děkujeme za možnost představit naší společnost a zapojit se do diskuze.

 

     Share this page