Cartera de productes

Tots els nostres productes són medicaments d’alta qualitat i assequibles, avalats per una sèrie de patents específiques que garanteixen la seva llarga vida útil. Dins la cartera que es presenta més avall, trobareu els nostres productes enumerats pel nom, àrea terapèutica o indicacions.


Al·lèrgia
Levocetirizina
Urticària/rinitis al·lèrgica
comp. 5 mg
Montelukast
Asma/al·lèrgia
masticable 4/5 mg
Montelukast
Asma/al·lèrgia
comp. 10 mg
Antiinfecciosos
Linezolid
Antiinfecciós
comp. 600 mg
Voriconazol
Antifúngic
comp. 50/200 mg
Voriconazol
Antifúngic
liofilitzat 200 mg/ampul•la
Oncologia
Àcid zoledrònic
Metàstasi òssia
ampul•les 4 mg/5 ml
Anagrelida
Trombocitèmia
càpsules de 0,5/1 mg
Anastrozol
Càncer de mama
comp. 1 mg
Bendamustina
Leucèmia limfocítica crònica
liofilitzat 25/100 mg/ampul•la
Bicalutamida
Càncer de pròstata
comp. 50/150 mg
Bortezomib
Mieloma múltiple
liofilitzat 1/3,5 mg/ampul•la
Clofarabina
Leucèmia limfoblàstica aguda en pacients pediàtrics
ampul•les 20 mg/20 ml
Erlotinib
Oncologia
comp. 25/100/150 mg
Everolimus
Oncologia
comp. 2.5/5/10 mg
Exemestà
Càncer de mama
comp. 25 mg
Gefitinib
Oncologia
comp. 250 mg
Ibandronat
Metàstasi òssia
ampul•les 2 mg/2 ml, 6 mg/6 ml
Ibandronat
Metàstasi òssia
comp. 50 mg
Imatinib
Leucèmia mieloide crònica
càpsules 100 mg
Imatinib
Leucèmia mieloide crònica
comp. 100/400 mg
Letrozol
Càncer de mama
comp. 2,5 mg
Pemetrexed
Càncer de pulmó
liofilitzat 100/500/1000 mg/ampul•la
Pemetrexed
Càncer de pulmó
llest per a la seva administración ampul•les 100/500/1000 mg
Sistema cardiovascular
Bisoprolol
Hipertensió
comp. 5/10 mg
Bisoprolol HCT
Hipertensió
comp. 5+12,5/10+25 mg
Doxazosina
Hipertensió/hiperplàsia prostàtica benigna
comp. 2/4/8 mg
Eplerenona
Insuficiència cardíaca congestiva
comp. 25/50 mg
Ivabradina
Angina de pit crònica estable
comp. 2,5/5/7,5 mg
Simvastatina
Hipercolesterolèmia
comp. 10/20/40/80 mg
Sistema musculoesquelètic
Celecoxib
Artritis
càpsules 100/200 mg
Etoricoxib
Processos inflamatoris
comp. 30/60/90/120 mg
Ibandronat
Osteoporosi
xeringa 3 mg/3 ml
Ibandronat
Osteoporosi
comp. 150 mg
Sistema nerviós central
Aripiprazole
Esquizofrènia
comp. 5/10/15/20/30 mg
Aripiprazole
Esquizofrènia
comprimits de dissolució oral 10/15 mg
Clozapina
Esquizofrènia
comp. 25/100 mg
Donepezil
Alzheimer
comp. 5/10 mg
Escitalopram
Depressió
comp. 10/15/20 mg
Fluvoxamina
Depressió
comp. 50/100 mg
Glatiràmer
Esclerosi múltiple remitent-recidivant
xeringa 20/40 mg/ml
Memantina
Alzheimer
comp. 5/10/15/20 mg
Paroxetina
Depressió
comp. 20 mg
Paroxetina
Depressió
gotes 20 mg/20 gotes - flascó de 20 ml
Pramipexol
Parkinson/síndrome de les cames inquietes
comp. 0,125/0,25/0,5/1,0/1,5 mg
Propofol (LCT)
Anestèsia
injectable 1 %: 20/50/100 ml; injectable 2 %: 50 ml
Rasagilina
Parkinson
comp. 1 mg
Zolpidem
Insomni
comp. 5/10 mg
Zoplicona
Insomni
comp. 3,75/5/7,5 mg
Sistèmics
Cinacalcet
Hiperparatiroïdisme
comp. 30/60/90 mg
Urologia
Doxazosina
Hipertensió/hiperplàsia prostàtica benigna
comp. 2/4/8 mg
Sevelàmer
Insuficiència renal crònica
sobres 2,4 g
Sevelàmer
Insuficiència renal crònica
comp. 800 mg
Tamsulosina
Hipertensió/hiperplàsia prostàtica benigna
comp. d’alliberament sostingut 0,4 mg
Tamsulosina
Hipertensió/hiperplàsia prostàtica benigna
càpsules d’alliberament sostingut 0,4 mg

Nota

Cal tenir en compte que la data de referència per a aquesta llista de productes és al juny del 2019. La nostra cartera de productes aprovats varia per a cada país. A més a més dels productes comercials enumerats més amunt, Synthon disposa d’un extens pipeline de projectes de recerca i aplicacions pendents de registre, corresponents a diversos productes.

Aquesta pàgina web conté informació sobre productes farmacèutics i s’adreça a professionals de la salut.

Esdeveniments adversos

Si patiu algun efecte secundari o alguna reacció adversa associats amb un producte de Synthon, pot ser que ens haguem de posar en contacte amb vós per obtenir més informació. Us preguem que, si patiu un episodi advers relacionat amb productes de Synthon, us poseu en contacte amb nosaltres per correu electrònic i ens n’informeu.

notifica un esdeveniment advers

     Share this page