Sobre els nostres medicaments genèrics

Els medicaments genèrics (també anomenats només «genèrics») són del tot equivalents als productes originals pel que fa a eficàcia, via d’administració, característiques de rendiment, qualitat i indicacions.

Un medicament genèric ha de contenir els mateixos principis actius que la fórmula original perquè sigui terapèuticament equivalent i, per tant, pugui substituir el producte de referència. Els genèrics ofereixen la mateixa qualitat i la mateixa seguretat que els productes originals. Estan sotmesos a les mateixes normes, el compliment de les quals supervisen les autoritats reguladores competents.

Les instal•lacions de producció són inspeccionades periòdicament per les mateixes autoritats, per tal d’assegurar que compleixen els requisits de les bones pràctiques de fabricació en vigor (cGMP).

     Share this page