Synthon és una empresa farmacèutica internacional, centrada en la investigació científica, especialitzada a desenvolupar i produir medicaments genèrics de gran qualitat per a pacients d’arreu del món. La combinació d’una activitat innovadora d’R+D i d’una capacitat demostrada per fabricar i distribuir productes farmacèutics d’alta qualitat ens situa en una bona posició de cara al futur. Synthon Hispania contribueix a la missió i la visió de Synthon de la manera següent:

Missió Synthon Hispania

DESENVOLUPAMENT, PRODUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT BASATS EN LA INNOVACIÓ

Contribuïm a la missió de Synthon desenvolupant, produint i coordinant el subministrament als nostres clients d’uns productes farmacèutics genèrics i híbrids assequibles i d’alta qualitat, basats en la innovació i l’excel•lència operacional, amb la col•laboració de persones amb molt de talent i motivació. Entenem per innovació la millora contínua i l’excel•lència en tot allò que fem, i entenem per motivació el compromís que va més enllà de cobrir les necessitats d’un mateix i se centra en les necessitats de la resta de persones de l’organització, clients, accionistes, proveïdors, societat i medi ambient

més informació sobre el propòsit de Synthon

Visió Synthon Hispania

UN FUTUR D’EXCEL•LÈNCIA OPERACIONAL I PERSONES

Volem ser un centre d’excel•lència reconegut en el desenvolupament, la producció i el subministrament de productes farmacèutics i per això ens centrem en la qualitat, la innovació i l’excel•lència operacional en tot allò que fem.

més informació sobre l’ambició de Synthon

descarrega el fullet de l’empresa

Codi de Conducta per a Proveïdors

Estem convençuts que col·laborar entre nosaltres, així com amb els clients, proveïdors i partners aporta eficàcia i èxit. La confiança i el respecte són les bases de les nostres relacions. En el nostre Codi de Conducta per a Proveïdors establim els valors que creiem que són importants per al nostre negoci i als quals volem vincular específicament al nostre proveïdor. Tractarem als nostres proveïdors amb integritat i equitat, i respectarem els acords realitzats. Esperem que els nostres proveïdors compleixin amb els mateixos estàndards que nosaltres com a companyia.

descarrega Codi de Conducta per a Proveïdors

     Share this page