Innovació fonamentada en la ciència

La innovació i la millora contínua són el motor de la nostra empresa. Som conscients que la major part de les idees que ens faran avançar s’originen al laboratori, entre els nostres científics.

Per aquest motiu, ens interessa aplegar a Synthon el millor talent científic: professionals amb la capacitat d’aportar una perspectiva diferent i un alt nivell formatiu que vulguin ampliar constantment els seus coneixements.

Noves perspectives

Animem les persones que treballen a Synthon a adoptar una posició dinàmica en la comunitat científica i a utilitzar noves idees per al bé de l’empresa i de la societat en general. Les nostres diverses plataformes d’avantguarda en descobriment de fàrmacs, la nostra xarxa de col•laboració amb científics de reconegut prestigi del món acadèmic i altres entitats d’investigació, i la nostra contínua inversió en investigació bàsica i aplicada satisfan les nostres ambicions científiques.

Hem posat en marxa una infraestructura adequada per facilitar una investigació innovadora i plantejar la possibilitat de descobrir noves vies o tecnologies prometedores que, a la llarga, donin lloc a medicaments nous de gran importància.

     Share this page