Medi ambient, salut i seguretat

El medi ambient, la salut i la seguretat són una part integral de les operacions de l’empresa. El respecte envers les persones i l’entorn natural és indivisible del nostre negoci.

En termes de medi ambient, seguretat i salut, lluitem per millorar de manera contínua els nostres processos. Amb aquesta finalitat, apliquem les tècniques i els coneixements més avançats, dins dels límits econòmicament acceptables i sempre respectant la legislació vigent i altres normatives. 

Supervisem el benestar dels col•laboradors i vigilem les àrees prioritàries relacionades amb el medi ambient, la salut i la seguretat. Dediquem tots els esforços possibles a garantir que els nostres col•laboradors i contractistes tornin a casa seva sense riscos i gaudint de bona salut. La fita és prevenir tots els accidents o incidents greus, les malalties professionals i els incidents mediambientals. Si es produeix un incident, centrem els esforços a garantir que les seves conseqüències perjudicials es limitin a les mínimes possibles.

     Share this page