Synthon en el món

La nostra cadena de subministrament i infraestructura de producció a nivell mundial compleix les normes més exigents pel que fa a qualitat i rendiment. Complim plenament les bones pràctiques de fabricació i les normes de medi ambient, salut i seguretat, i vam superar constantment les expectatives de servei dels clients interns i externs.

Orientació a escala mundial

Synthon aprofita el seu model de negoci d'integració vertical en diversos emplaçaments. Comptem amb centres de fabricació de fàrmacs i principis farmacèutics actius d'orientació mundial, situats a la República Txeca, l’Argentina, Espanya i Xile. La nostra filial xilena també es dedica a la comercialització directa d'una cartera diversa de productes per al mercat local, igual que la nostra filial a Mèxic. A més, Synthon compta amb oficines dedicades al desenvolupament comercial i al registre a Rússia, Corea del Sud i els Estats Units.

El nostre negoci es gestiona de forma centralitzada des de la nostra seu global i la nostra organització comercial als Països Baixos, que assumeix totes les responsabilitats de les tasques fonamentals. L'estructura global de la nostra empresa està totalment preparada, el que ens posiciona per fer realitat les nostres ambicions. Tenim la intenció de continuar amb l'expansió a nivell mundial i busquem contínuament nous associats per als nostres productes en tots els mercats importants.

Medi ambient, salut i seguretat

Synthon supervisa el benestar dels empleats i també vigila les àrees prioritàries relacionades amb el medi ambient, la salut i la seguretat. Fem el que està a les nostres mans per garantir que tots els empleats i contractistes tornin a casa sense riscos i amb bona salut.

més informació

     Share this page