Synthon en el món

La nostra cadena de subministrament i la infraestructura de producció a escala mundial compleixen les normes més exigents quant a qualitat i rendiment. Respectem plenament les bones pràctiques de fabricació i les normes mediambientals, de salut i de seguretat, a més de superar constantment les expectatives de servei dels nostres clients interns i externs.

Synthon aprofita el seu model de negoci d’integració vertical en diversos països. Disposem de centres de fabricació de fàrmacs i de principis farmacèutics actius (API) a la República Txeca, l’Argentina, Espanya i Xile. La nostra filial de Xile, igual que la de Mèxic, està realitzant la comercialització directa de diversos productes per al mercat local.

Instal•lacions d’avantguarda

L’estructura global de l’empresa es complementa amb els nostres laboratoris biofarmacèutics d’última generació i instal•lacions d’acord amb les GMP equipades per a la producció d’anticossos monoclonals i de combinació anticòs-principi actiu (que inclouen els assajos clínics en fase III i els llançaments anticipats), situats al nostre campus principal als Països Baixos. D’aquesta manera, ens posicionem per fer realitat les nostres aspiracions. A més a més, Synthon té oficines dedicades al desenvolupament comercial als Estats Units, Rússia i Corea del Sud. Tenim la intenció de continuar l’expansió a escala mundial i cerquem constantment nous socis per als nostres productes en tots els mercats importants.

Medi ambient, salut i seguretat

Synthon supervisa el benestar dels col•laboradors i vigila les àrees prioritàries relacionades amb el medi ambient, la salut i la seguretat. Dediquem tots els esforços possibles a garantir que els nostres col•laboradors i contractistes tornin a casa seva sense riscos i gaudint de bona salut. 

més informació

     Share this page