Seu central de Synthon

La seu central de Synthon està situada a Nijmegen, als Països Baixos. Es tracta d’un centre de 36.000 m2 que acull instal•lacions de recerca i desenvolupament per a la nostra divisió de productes biofarmacèutics. El mateix centre també gestiona l’administració central de la divisió de genèrics i assumeix totes les responsabilitats de les tasques fonamentals.

 • Gestió estratègica i administració de projectes d’activitats d’R+D
 • Propietat intel•lectual
 • Competències sobre qüestions reguladores
 • Recerca i desenvolupament de fàrmacs
 •  Divisió comercial

Aquestes activitats compten amb el suport d’una organització de serveis d’alta qualitat que inclou serveis d’informació, finances i comptabilitat, recursos humans i un departament jurídic. Al centre de Nijmegen hi treballen 500 empleats de més de 30 nacionalitats diferents.

L’any 2017, Synthon Nijmegen va ser escollit de nou com a Best Workplace® (millor lloc per treballar-hi) per l’institut Great Place to Work Institute® dels Països Baixos.

Infraestructures sòlides i d’avantguarda

Els darrers anys, Synthon ha intensificat la inversió en les infraestructures biofarmacèutiques del campus de la seva seu central a Nijmegen. Ara Synthon disposa de totes les instal•lacions necessàries per desenvolupar tota mena de processos, fins i tot la producció a gran escala. Aquests són els punts més destacats de les infraestructures:

Synthon_Biopharmaceuticals_2-2c37818b.jpg
Planta d’anticossos monoclonals
 • Planta d’acord amb les GMP, ultramoderna, per a la producció d’anticossos terapèutics (mAb)
 • Planta flexible amb capacitat multiproducte 
 • Capacitat de fabricació que inclou bioreactors duals de 2000 litres, basada en tecnologies d’un sol ús
ADC_plant-57766dd4.jpg
Planta de combinació anticòs-principi actiu (ADC)
 • La instal•lació conté un conjunt de sales estèrils de gran potència i una àrea de suport per a la preparació general i l’execució de proves de control durant el procés.
 • Tot ha estat inspeccionat i aprovat per les autoritats holandeses que regulen els processos de fabricació i comercialització d’ADC i productes medicinals d’investigació per a ús en programes clínics.
 • Els principis actius de gran potència i amb alt poder de combinació per als nostres ACD es fabriquen a les instal•lacions del nostre centre d’excel•lència d’API de la República Txeca, un exemple extraordinari de les sinergies que es produeixen en el si del Grup Synthon i que construeixen ponts entre les molècules petites i les proteïnes biotecnològiques.
Thomas_de_Beijer-d5776196.jpg
Edifici principal d’R+D en biofàrmacs
 • Dues plantes, cadascuna amb 1000 m2 de laboratoris.
 • Un total de 2400 m2 d’oficines per allotjar la major part del personal d’R+D en biofàrmacs.
 • L’edifici també conté un magatzem de 800 m2 en consonància amb les GMP. 

Qualitat i compliment normatiu

Desenvolupem i apliquem tecnologies d’anàlisi avançades per dissenyar processos de producció eficients i caracteritzar i controlar plenament els nostres productes des de les perspectives química, física i biològica. Els estàndards d’alta qualitat s’imposen sumant i integrant el compliment normatiu i la ciència en les nostres instal•lacions de producció ultramodernes i els nostres laboratoris de control de qualitat.

La divisió de biofàrmacs Synthon Biopharmaceuticals ha obtingut la certificació de la Inspecció Sanitària dels Països Baixos (IGZ) per a les seves activitats de fabricació, execució de proves de control de qualitat i llançament de productes mèdics d’investigació.

Requisits futurs

Darrerament hem iniciat activitats de cara a ampliar la nostra capacitat de producció per a principis farmacèutics actius (de gran potència) a les nostres instal•lacions de la República Txeca, que també permetran cobrir les necessitats futures de producció de noves entitats químiques.

M16_with_rooftop_garden-cfeb35ba.jpg
On ens podeu trobar?

Synthon BV & 
Synthon Biopharmaceuticals BV

Microweg 22
P.O. Box 7071
6503 GN Nijmegen, Països Baixos

T (+31) 24 372 77 00
E info@synthon.com

   Share this page