Synthon s.r.o.

Synthon s.r.o. a la República Txeca és un centre completament integrat, dedicat als principis farmacèutics actius, que acull laboratoris d’investigació, instal•lacions de desenvolupament i una planta de fabricació de principis farmacèutics actius (API). Les activitats d’aquest centre consisteixen en tasques d’R+D per a anàlisi i química, i també en la fabricació amb el nivell més alt d’OEB (rangs d’exposició laboral [occupational exposure bands]).

Això permet treballar amb uns API de potència molt alta. El centre de Synthon s.r.o. compta amb les certificacions ISO14001 i OHSAS16. Els aspectes reguladors més destacats inclouen les autoritzacions completes de GMP emeses per les autoritats sanitàries txeques (EMA [Agència Europea de Medicaments (European Medicines Agency)]) i per la FDA dels EUA, i també l’acreditació de les autoritats sanitàries japoneses. Aquest centre dóna feina a uns 230 empleats i s’encarrega d’uns 30 principis farmacèutics actius diferents.

ves a la pàgina web de Synthon s.r.o.
Xifres i dades
Xifres i dades
  • Unitat de producció I: nivell d’OEB A-D, dues zones de producció separades, compleix amb els estàndards BPFa
  • Unitat de producció II: nivell d’OEB A-C, línies de producció de 250-1600 litres
  • Plantes pilot I i II: lots específics i producció comercial a petita escala
On ens podeu trobar?
On ens podeu trobar?

Synthon s.r.o. 

Brnĕnská 32 /čp. 597
678 01 Blansko, República Txeca

T (+420) 516 427 311
E synthon.cz@synthon.com

     Share this page