Una base de persones amb talent

La continuïtat del nostre èxit depèn de la qualitat de les nostres persones. Volem atraure i recompensar els homes i les dones amb talent que comparteixin els mateixos valors, que tinguin esperit emprenedor i que siguin capaços de treballar superant els seus propis interessos, com a part d’un equip, pel bé de l’empresa i els seus objectius.

Han de ser persones motivades pel desig de contribuir a crear medicaments nous i eficaços. Un dels fonaments bàsics és que les persones que treballin per a Synthon ho facin amb orgull i sentint una satisfacció real per la seva feina.

Estem convençuts que l’èxit no depèn només d’allò que s’aconsegueix, sinó de com s’aconsegueix. Volem que el nostre equip sigui capaç de veure les coses des d’una perspectiva més àmplia i que pugui pensar més enllà del seu propi camp d’especialització.

En resum, necessitem persones disposades a compartir els seus coneixements amb altres disciplines, preparades per dedicar-se amb esforç a elaborar productes comercialment viables, persones que treballin en equip però, sobretot, que comparteixin el nostre compromís d’oferir medicaments de gran rellevància (tant si es tracta d’entitats moleculars com de genèrics complexos) per a aquells a qui més atenció devem: els pacients.

Great_Place_to_Work_logo_Spain-291103a0.PNG
Best Workplace®

Diverses filials de Synthon participen regularment en l’estudi Great Place to Work® i s’enorgulleixen de rebre la consideració de «Best Workplace®», és a dir, de ser un dels llocs millors per treballar-hi. Els responsables d’atorgar aquest reconeixement són les delegacions locals de l’institut Great Place to Work® Institute. 

L’any 2016 es va atorgar a Synthon Hispania el Certificat Great Place To Work. Aquest certificat avala que a Synthon Hispania tenim una cultura organitzativa distingida per la confiança i la qualitat de les relacions entre els col•laboradors i els seus responsables, i que s’apliquen pràctiques i polítiques de RH competitives.

Jaap_Hendriks-ff692140.jpg
Valors de Synthon Hispania

Estem convençuts que les persones són la base de la nostra empresa, de manera que seguirem atraient i desenvolupant talent per aconseguir que Synthon sigui un líder reconegut en matèria d’especialitats farmacèutiques en el terreny de l’esclerosi múltiple i l’oncologia, dins el marc de la responsabilitat social corporativa (RSC).

més informació
Girlsday_2016-89123d55.jpg
Responsabilitat social corporativa

Synthon entén quin és el seu impacte econòmic, social i mediambiental arreu del món. Ens importen els companys, els partners, els pacients i la societat en general. Les persones són un element fonamental per a la nostra empresa, tant si es tracta d’empleats com de pacients o membres de la societat en general.

més informació