Posláním našeho podnikání je zvýšit cenovou dostupnost zdravotní péče a zlepšit přístup k důležitým lékům tím, že pacientům na celém světě poskytujeme vysoce kvalitní generika z oblasti malých molekul. V současné době jsou naše produkty schváleny regulačními orgány v přibližně 100 zemích a jsou uváděny na trh prostřednictvím našich strategických partnerů a prostřednictvím přímého prodeje.

Špičková inovativní kvalita 

Komplexní generika z oblasti malých molekul a modifikovaná generika jsou páteří našeho portfolia produktů. Náš sortiment generických produktů pokrývá mnoho terapeutických oblastí léky určenými k léčbě velkého počtu různých indikací. Naše podnikání je motivováno jedním společným faktorem, jímž je usilování o špičkovou inovativní kvalitu při jednoznačném preferování komplexní syntézy a sofistikovaných lékových forem. Výsledkem jsou prvotřídní léčivé přípravky, které odpovídají na potřeby trhu, podporované silnými patenty zaručujícími dlouhou životnost produktů. Naše produkty jsou uváděny na trh co možná nejdříve a jsou prodávány za konkurenceschopné ceny.

Strategie

Strategie společnosti Synthon zahrnovala od samého počátku vybudování vertikálně integrované organizace zaměřené na generika v oblasti malých molekul, která řídí všechny stránky vývojového řetězce. Od výzkumu, vývoje a výroby aktivních léčivých látek až po výrobu a prodej lékových produktů. Naše zdroje generik jsou dobře pokryty výzkumnými projekty a žádostmi o registraci čekajícími na schválení.

O generických lécích
O generických lécích

Generické léky (neboli generika) jsou z hlediska síly, cesty podání, kvality a účinku a také účelu použití zcela rovnocenné s originálními přípravky.

Přečíst více
Glatiramer
Glatiramer

Společnost Synthon v roce 2016 úspěšně dokončila decentralizované postupy pro glatiramer-acetát 20mg/ml, což je terapeuticky rovnocenná verze originálního léčivého přípravku Copaxone® pro léčbu Relaps remitentní (RR) formy roztroušené sklerózy v Evropě.

Přečíst více
Nežádoucí účinky

Pokud se u vás objeví možné vedlejší účinky spojené s některým z produktů společnosti Synthon, může být nutné, abychom vás kontaktovali pro získání dalších informací. Kontaktujte nás prosím e-mailem a nahlaste nežádoucí účinky související s produktem společnosti Synthon.

Nahlásit nežádoucí účinek

     Share this page