O generických lécích

Generické léky (neboli generika) jsou z hlediska síly, cesty podání, kvality a účinku
a také účelu použití zcela rovnocenné s originálními přípravky.

Generický lék musí obsahovat stejné účinné látky jako originální lék, aby byl terapeuticky rovnocenný s referenčním přípravkem, a mohl ho tedy nahradit. Generické léky poskytují stejnou kvalitu a bezpečnost jako originální přípravek. Podléhají stejným standardům, které jsou vyžadovány příslušnými regulačními orgány.

Výrobní zařízení podléhají pravidelným inspekcím prováděným stejnými orgány, aby bylo zajištěno, že vyhovují stávajícím požadavkům správné výrobní praxe (SVP).

     Share this page