Výzkum a vývoj

Interní výzkum a vývoj (R&D) aktivních léčivých látek a lékových produktů patří mezi naši klíčovou aktivitu. Jde o důležitý aspekt našeho vertikálně integrovaného uspořádání společnosti Synthon. Náš úspěch závisí na udržitelném růstu našeho podnikání, kterého dosahujeme díky vývoji dalších cenných přírůstků do našeho portfolia produktů. Trvale se snažíme zvýšit dosaženou úroveň konkurence-schopnosti v této oblasti.

Synthon's generics pipeline 2019
Kvalita od prvopočátku (QbD – „Quality by Design“)

Společnost Synthon implementovala tento systematický přístup k vývoji s důrazem na porozumění produktu, procesu a na kontrolu procesu. Koncepce QbD je založena na pevném vědeckém základě a kvalitním řízení rizik, což umožňuje kontinuální  zlepšování procesů a vede k inovacím, snižování nákladů a zlepšení výkonnosti.

     Share this page