Praxe - formulář

Tato stránka je určena studentům, kteří mají zájem o praxi v naší společnosti. Zde můžete specifikovat, o jaký typ praxe máte zájem.

Pokud hledáte otevřené pracovní pozice, přejděte prosím do záložky Nabídky zaměstnání nebo nám zašlete Otevřenou žádost

Máme zájem o aktivní lidi s bystrou myslí a podnikatelským duchem, kteří svou orientací na výsledky mohou přispět k tomu, co umíme nejlépe – pomáhat těm, kteří to potřebují.

Odeslat otevřenou žádost o praxi

Přečetl(-a) jsem si Informace o zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání/uchazečů o praxi a beru je na vědomí.*

Ochrana osobních údajů

Odesláním žádosti o praxi poskytujete společnosti Synthon, s.r.o., IČO: 26158485, Brněnská 597/32, Blansko, jakožto správci osobních údajů, své osobní údaje uvedené v tomto formuláři a ve Vašem životopise, které bude zpracovávat za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) podat stížnost u obrátit se na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů jsou uvedeny zde nebo Vám je poskytne oddělení HR, email: hr.cz@synthon.com.