Synthon je mezinárodní farmaceutická společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu špičkových generických léčiv pro pacienty na celém světě. Inovativní výzkum a vývoj společnosti Synthon a její prokázaná schopnost vyrábět a distribuovat špičková farmaceutika jsou dobrým předpokladem pro pokračující rozvoj a upevnění pozice na trhu. 

Naše cíle

Cílem naší činnosti je vyvíjet léčiva odpovídající potřebám lidí na celém světě a pomáhat při  zlepšování jejich zdraví a kvality života.

Poskytováním špičkových generických léků zajišťujeme, aby se léčba stávala snáze dostupnou, a usnadňujeme přístup k důležitým lékům.

Pocit z dobře vykonané práce, hrdost a spokojenost našich kolegů zůstává trvale ve středu zájmu naší rostoucí společnosti.

Naše ambice

Dobré zdraví je něco, po čem všichni toužíme a co si zasloužíme. Věříme, že každý, kdo na této planetě žije, má nárok na přístup ke kvalitním lékům za udržitelnou cenu.

S pomocí špičkové vědy, schopnosti inovace a našich talentovaných lidí budeme poskytovat řešení reagující na dnešní i budoucí potřeby a výzvy v oblasti zdravotní péče.

Strategie

Synthon je společnost zavázaná dodávat kvalitní léčivé přípravky za udržitelné ceny díky využití inovativní vědy. Strategie společnosti Synthon zahrnuje již od samého počátku vývoj vertikálně integrované organizace. 

Vysoce kvalitní léčivé přípravky

Dnes ovládáme každou stránku vývojového procesu, od výzkumu, vývoje a produkce aktivních léčivých látek až po výrobu našich léčivých produktů a prodej prostřednictvím našich partnerů v oblasti marketingu. To vždy bylo, a stále je, jednou z našich silných stránek umožňující nám dodávat vysoce kvalitní léčivé přípravky lidem, kteří je potřebují nejvíce. 

Naší snahou je neustále zvyšovat a zkvalitňovat náš výzkumný a vývojový potenciál, globální odborné zkušenosti v oblasti registrací a ochrany duševního vlastnictví a činnosti výrobních a dodavatelských řetězců na světové úrovni. Díky našemu inovativnímu výzkumu a vývoji a prokázané schopnosti vyrábět a distribuovat špičkové farmaceutické produkty zaujímáme výhodnou pozici, abychom mohli plnit své ambiciózní cíle. 

Kapacity pro výzkum a vývoj

Sektor výzkumu a vývoje je i nadále nezbytnou součástí celého hodnotového řetězce se zásadním významem pro naši společnost. Páteří našeho portfolia produktů jsou komplexní generika na bázi malých molekul a hybridy. Náš sortiment léčivých přípravků určených k léčbě velkého počtu různých indikací pokrývá celou řadu terapeutických oblastí. Naše podnikání je motivováno jedním společným faktorem, úsilím o inovativní dokonalost, s jednoznačnou preferencí komplexní syntézy a sofistikovaných lékových forem. Výsledkem jsou prvotřídní léčivé přípravky, které splňují potřeby trhu a jejichž základem jsou zajištěné patenty zaručující produktům dlouhou životnost.

Celosvětová infrastruktura

V současné době jsou naše produkty schváleny regulačními orgány v přibližně 100 zemích po celém světě a jsou uváděny na trh prostřednictvím našich strategických partnerů a ve vybraných oblastech i prostřednictvím přímého prodeje. Náš celosvětový dodavatelský řetězec a výrobní infrastruktura splňují požadavky nejvyšších standardů kvality a výkonnosti.

Přečíst více o pobočkách společnosti Synthon

Partnerská spolupráce

Věříme v model spolupráce založený na silném partnerství s předními vědci, výzkumnými ústavy a partnerskými společnostmi. Naše strategie rozvoje pevného partnerství mezi firmami nám umožňuje sdílení poznatků s partnerskými společnostmi a využívání jejich specializovaných dovedností. To pomáhá při řízení nákladů, dosahování krátkých cyklů vývoje produktů a uvádění velmi potřebných produktů na trh. Úspěch našeho úsilí se projevil tím, že dnes počet partnerských společností již překročil 200. 

Obchodní vývoj generik

Duševní vlastnictví

Ve farmaceutickém průmyslu budou práva k duševnímu vlastnictví i nadále klíčovým faktorem. Na celém světě aktivně rozvíjíme a bráníme své zájmy, zejména ve vztahu k otázkám patentové ochrany a regulační problematiky. Mezi naše kmenové zaměstnance patří prvotřídní patentoví zástupci, právníci a specialisté pro práci s databázemi. Disponujeme odpovídajícími odbornými právními znalostmi, a proto můžeme iniciativně zajišťovat plnou ochranu svých zájmů a také udržovat plně kontinuální a efektivní obchodní činnost.

Regulační záležitosti

Našim zákazníkům dodáváme ucelený produkt, což zahrnuje všechny komponenty nezbytné pro bezproblémovou registraci kdekoliv na světě. Prakticky to znamená, že naši odborníci dobře, do nejmenších detailů znají režimy zpřísňujících se a neustále se měnících registračních postupů ve více než 100 zemích.

Vytváříme registrační dokumentaci, splňující chemické, farmaceutické a klinické požadavky regulačních orgánů, jako jsou EMA, FDA a TGA

Stáhnout brožurku naší společnosti 

Etický kodex

Už od dob založení jsou naše hodnoty a kultura základem naší společnosti a úspěchu. Naše základní hodnoty jsou pro nás tak důležité, že se jich držíme bez ohledu na to, jestli nám něco přináší, nebo naopak představují nevýhodu. Popisují chování, které nám pomáhá naplnit naše cíle a poslání.

V tomto Etickém kodexu představujeme naše cíle, poslání a hodnoty všem klíčovým zainteresovaným stranám – zaměstnancům, zákazníkům, pacientům, dodavatelům a komunitám po celém světě. Na jejich základě jsou postaveny naše podnikové zásady – standardy chování popsané na následujících stranách, kterými se řídíme při každodenní činnosti a rozhodování.

Stáhnout Etický kodex

Kodex chování dodavatele

Věříme, že vzájemná spolupráce v rámci firmy, stejně jako se zákazníky, dodavateli a vědeckými partnery přináší efektivitu a úspěch. Důvěra a respekt tvoří základ našich vztahů. V našem Kodexu chování dodavatele stanovujeme hodnoty, které považujeme za důležité pro naše podnikání, a ke kterým chceme zavázat naše dodavatele. S našimi dodavateli budeme jednat poctivě a čestně, a budeme dodržovat uzavřené dohody. Očekáváme, že náš dodavatel bude dodržovat stejné standardy, které my jako společnost naplňujeme.

Stáhnout Kodex chování dodavatele

     Share this page