Synthon je mezinárodní farmaceutická společnost, která se specializuje na vývoj
a výrobu špičkových generických a inovativních léčiv pro pacienty na celém světě. Inovativní výzkum a vývoj společnosti Synthon a její prokázaná schopnost vyrábět
a distribuovat špičková farmaceutika jsou dobrým předpokladem pro pokračující rozvoj a upevnění pozice na trhu. 

Naše cíle

Cílem naší činnosti je vyvíjet léčiva odpovídající potřebám lidí na celém světě a pomáhat
při zlepšování jejich zdraví a kvality života.

Díky našemu portfoliu inovativních léčiv poskytujeme léčebné možnosti pro pacienty ve vybraných terapeutických oblastech s vysokou mírou nenaplněných léčebných potřeb.

Poskytováním špičkových generických léků zajišťujeme, aby se léčba stávala snáze dostupnou,          a usnadňujeme přístup k důležitým lékům.

Pocit z dobře vykonané práce, hrdost a spokojenost našich kolegů zůstává trvale ve středu zájmu naší rostoucí společnosti.

Naše ambice

Dobré zdraví je něco, po čem všichni toužíme a co si zasloužíme. Věříme, že každý, kdo na této planetě žije, má nárok na přístup ke kvalitním lékům za udržitelnou cenu.

S pomocí špičkové vědy, schopnosti inovace a našich talentovaných lidí budeme poskytovat řešení reagující na dnešní i budoucí potřeby a výzvy v oblasti zdravotní péče.

Strategie

Cílem společnosti Synthon je stát se uznávanou jedničkou v oblasti farmaceutických specialit. Náš  integrovaný model výzkumu, vývoje a výroby, který jsme vyvinuli pro generika v oblasti malých molekul, se  neustále rozšiřuje. A to díky našemu úsilí, které vkládáme do zdokonalování výzkumného a vývojového potenciálu, růstu odborných zkušeností
v oblasti registrací a ochrany duševního vlastnictví a harmonizaci globálních výrobních a dodavatelských činností. 

Tento model jsme použili také pro oblast našich bioléčiv a nových chemických entit. Náš inovativní výzkum a vývoj a prokázaná schopnost vyrábět a distribuovat špičkové farmaceutické produkty jsou zárukou naší dobré budoucí pozice v oblasti farmaceutických specialit. 

Kapacity pro výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj patří mezi  naše klíčové aktivity. Jsou pro naši společnosti zásadní a mají velký význam pro celkový řetězec našich činností. Proto neváháme intenzivně investovat do oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Kromě chemického a (bio)farmaceutického R&D realizujeme také analytický a klinický výzkum. Vlastníme plně funkční jednotku pro vývoj léků, která je dobře vybavena pro transfer našich produktů z fáze vývoje do klinických studií – a to až do fáze III.

Přečíst více o výzkumu a vývoji generik

Přečíst více o výzkumu a vývoji biofarmaceutik

Celosvětová infrastruktura

V současné době jsou naše produkty schváleny regulačními orgány v přibližně 100 zemích po celém světě a jsou uváděny na trh prostřednictvím našich strategických partnerů a ve vybraných oblastech i prostřednictvím přímého prodeje. Náš celosvětový dodavatelský řetězec a výrobní infrastruktura splňují požadavky nejvyšších standardů kvality a výkonnosti.

Přečíst více o pobočkách společnosti Synthon

Partnerská spolupráce

Věříme v model spolupráce založený na silném partnerství s předními vědci, výzkumnými ústavy
a partnerskými společnostmi. Naše strategie rozvoje pevného partnerství mezi firmami nám umožňuje sdílení poznatků s partnerskými společnostmi a využívání jejich specializovaných dovedností. To pomáhá při řízení nákladů, dosahování krátkých cyklů vývoje produktů a uvádění velmi potřebných produktů na trh. Úspěch našeho úsilí se projevil tím, že dnes počet partnerských společností již překročil 200. 

Obchodní vývoj generik

Obchodní vývoj biofarmaceutik

Duševní vlastnictví

Ve farmaceutickém průmyslu budou práva k duševnímu vlastnictví i nadále klíčovým faktorem.
Na celém světě aktivně rozvíjíme a bráníme své zájmy, zejména ve vztahu k otázkám patentové ochrany a regulační problematiky. Mezi naše kmenové zaměstnance patří prvotřídní patentoví zástupci, právníci a specialisté pro práci s databázemi. Disponujeme odpovídajícími odbornými právními znalostmi, a proto můžeme iniciativně zajišťovat plnou ochranu svých zájmů a také udržovat plně kontinuální a efektivní obchodní činnost.

Regulační záležitosti

Našim zákazníkům dodáváme ucelený produkt, což zahrnuje všechny komponenty nezbytné
pro bezproblémovou registraci kdekoliv na světě. Prakticky to znamená, že naši odborníci dobře,
do nejmenších detailů znají režimy zpřísňujících se a neustále se měnících registračních postupů
ve více než 100 zemích.

Vytváříme registrační dokumentaci, splňující chemické, farmaceutické a klinické požadavky regulačních orgánů, jako jsou EMA, FDA a TGA. V případech, kdy prodáme licence na určité biofarmaceutikum ještě před podáním žádosti o registraci, mohou se naše protějšky spolehnout
na podrobnou dokumentaci a podporu, která může být použita k sestavení podkladů pro předložení žádosti.

Stáhnout brožurku naší společnosti