Finančně dostupné léčivé přípravky

Posláním Generics, je zajistit větší dostupnost lékařské péče pro všechny a lepší přístup k důležitým lékům. Za těmito účely dodáváme pacientům celého světa vysoce kvalitní generické léčivé přípravky na bázi tzv. malých molekul. Dnes své produkty, které schvalují regulační orgány přibližně ve 100 zemích, šíříme prostřednictvím strategických partnerství a - v určených oblastech - v přímém prodeji.

přečtěte si více o našem portfoliu Generics
     Share this page