Pobočky a pracoviště

Náš celosvětový dodavatelský řetězec a výrobní infrastruktura splňují požadavky nejvyšších standardů kvality a výkonnosti. Plníme všechny požadavky SVP
a ekologické, zdravotní i bezpečnostní (EHS) standardy a důsledně překračujeme očekávání kladená na interní i externí služby zákazníkům.

Společnost Synthon řídí svůj vertikálně integrovaný obchodní model prostřednictvím různých poboček. Vlastníme globálně orientované provozy pro výrobu aktivních léčivých látek nebo lékových produktů v České republice, Argentině, Španělsku a Chile. Dále jsou zde naše závody v Mexiku 
a Chile, které vyrábí a balí produkty pro lokální trhy.

Vysoce moderní zařízení

Naše kompletně vybudovaná celosvětová infrastruktura, díky níž můžeme dostát svým ambicím, zahrnuje vysoce moderní biofarmaceutické laboratoře a závody plnící požadavky SVP pro výrobu monoklonálních protilátek a konjugátů protilátek s léčivy (ADC) – a to až do klinických studií fáze III
a časného uvedení na trh. Společnost Synthon též vlastní obchodní kanceláře ve Spojených státech,
v Rusku a Jižní Koreji. Naším záměrem je pokračovat v globální expanzi a pro naše produkty neustále hledáme nové partnery na všech hlavních trzích.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Společnost Synthon monitoruje zdraví a spokojenost svých zaměstnanců a prioritní oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Uděláme vše pro to, aby všichni naši zaměstnanci a smluvní partneři odcházeli domů s pocitem bezpečí a v dobrém zdraví. 

Přečíst více

 

     Share this page