Hlavní sídlo společnosti

Naše činnost je centrálně řízena z našeho globálního ústředí a obchodní organizace v nizozemském Nijmegenu, která zařizuje veškeré záležitosti spojené s klíčovým procesem. Pro zajištění jednotné součinnosti mezi různými pracovišti a efektivity v klíčovém procesu je hlavní sídlo také centrem pro strategické řízení, řízení globálního portfolia a globálních projektů pro činnosti výzkumu a vývoje.

Důležitá je také spolupráce většiny pracovníků v našich divizích pro regulační záležitosti, duševní vlastnictví a zajištění kvality. Naše vlastní divize pro klinický vývoj léčivých přípravků vykonává všechny funkce požadované k provádění studií bioekvivalence, ať se jedná o pivotní klinická hodnocení, nebo pilotní studie.

Obchodní organizace

Naše obchodní divize, zajišťující obchodní rozvoj a řízení zákazníků, je vyhrazenou skupinou nadšených profesionálů, kteří řeší potřeby naší základny zákazníků, do níž patří více než 200 marketingových partnerů po celém světě.

Všechny tyto činnosti podporují oddělení uaměřené na poskytování vysoce kvalitních služeb, mezi něž patří Information Services, Finance & Accounting, Human Resources, Legal Affairs and Corporate Communications. V sídle v Nijmegenu pracuje 200 zaměstnanců více než 15 národností.

Nejlepší zaměstnavatel

V roce 2017 a 2019 získala společnost Synthon Nijmegen ocenění Best Workplace® (nejlepší zaměstnavatel) od nizozemského institutu Great Place to Work®. V roce 2019 obsadila společnost Synthon čestné 9. místo v žebříčku 10 nejlepších nadnárodních zaměstnavatelů v Nizozemsku.  

Kvalita a plnění požadavků

Vyvíjíme a používáme pokročilé analytické technologie pro navrhování efektivních výrobních procesů a důkladnou charakterizaci a kontrolu našich produktů z chemického, fyzikálního a biologického hlediska. Vysokých standardů kvality je dosahováno těsným propojováním vědeckého přístupu s plněním požadavků v našich supermoderních výrobních zařízeních a laboratořích kontroly kvality.

Požadavky v budoucnosti

Nedávno zahájené aktivity na rozšíření naší výrobní kapacity vysoce účinných aktivních léčivých substancí v našich zařízeních v České republice zajistí také naše budoucí požadavky na výrobu nových chemických entit.

Kde nás naleznete
Kde nás naleznete

Synthon B.V.
Microweg 22

P.O. Box 7071
6503 GN Nijmegen, the Netherlands

T (+31) 24 372 77 00
E info@synthon.com

     Share this page