Školy

Naším cílem je poskytovat podporu a nabízet spolupráci školám, které se věnují vzdělávání nastupující generace v oboru chemie.

Synthon Award 2019 

V tomto roce vypisujeme třetí ročník celorepublikové soutěže o nejlepší magisterskou práci v oboru organické chemie "Synthon Award". Cílem tohoto projektu je propojit univerzity napříč Českou republikou, a vytvořit tak na půdě společnosti Synthon platformu pro setkání renomovaných odborníků, podpořit studium organické chemie a dát studentům další impuls k zájmu o tento krásný obor.

Věříme, že se letos opět zapojí co nejvíce vysokých škol. Už nyní se těšíme na zajímavé práce a talentované studenty, kteří se do soutěže přihlásí.

univerzity.JPG

Synthon Award 2019 leták zde.
Podmínky soutěže naleznete zde. 

Chemická olympiáda

Synthon se letos zapojil do podpory Chemické olympiády, tradiční přírodovědné soutěže vyhlašované MŠMT pro žáky základních a studenty středních škol. Ve dnech 27.-31. 1. 2019 proběhlo v Brně na půdě Přírodovědecké fakulty MUNI národní kolo 55. ročníku v kategoriích A a E. Vítězem v kategorii gymnazistů se stal oktaván Filip Svěrák z Gymnázia Brno, Třída kapitána Jaroše se ziskem 92,2 bodu. V kategorii průmyslových škol zvítězil se ziskem 68,75 bodu student třetího ročníku Střední průmyslové školy chemické v Brně, Jakub Košík. Vítězům gratulujeme!

Hledáme nejlepšího Mladého chemika 2018/2019

Jako dlouholetí podporovatelé soutěže Mladý chemik, která je určena žákům 8. a 9. tříd, jsme ani letos nemohli u této akce chybět. V Jihomoravském kraji se v této sezóně zapojilo 78 škol a soutěžilo celkem 2045 žáků. Regionální kolo soutěže proběhlo 8. 2. 2019 v Brně, na Univerzitě obrany.

4 nejlepší postupují do celorepublikového finále, které proběhne 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V loňském roce titul krále mladých chemiků získal reprezentant z našeho okresu, Tomáš Brablec ze ZŠ Letovice. Zde si můžete přečíst rozhovor s ním.

Chemie je život – studentská vědecká konference

Fakulta chemická VUT pořádá konferenci Chemie je život, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro studenty středních škol.  Firma Synthon zde ocenila nejlepší práci v oboru analytické chemie. 

Další podpora a spolupráce se školami

Střední průmyslová škola Brno

SPSČH Brno máme navázány dlouholeté přátelské vztahy. Mnoho jejích absolventů pracuje nyní v našich řadách, a proto je tento vztah více než osobní. Škole poskytujeme nejenom finanční podporu, ale snažíme se také zapojit do dalších projektů. Podporujeme prezentaci školy na veletrzích pro základní, ale i mateřské školy. Ve škole naši zaměstnanci realizují přednášky pro učitele i žáky. Umožňujeme odborné praxe a exkurze. Zapojujeme se do mezinárodních projektů s cílem sladit studijní plány s požadavky průmyslu.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav chemie

Studentům poskytujeme exkurze, praxe a v neposlední řadě také rozvíjíme spolupráci v oblasti odborné.

VŠCHT

Pravidelně spolupracujeme při podpoře studentské vědecké konference pořádané ústavy Organické chemie a Organické technologie. Se studenty se také každý rok setkáváme během exkurzí, případně praxí.

     Share this page