Charita

DOMOV OLGA

Již více jak 15 let podporujeme Domov Olga, humanitární organizaci provozující stacionář
a chráněné bydlení pro mentálně postižené dospělé. Na účet Domova každoročně přispíváme částkou 100 000,- Kč, která slouží na pokrytí provozních nákladů. Naši zaměstnanci navíc individuálně darují každý rok celkem  70 000,- Kč formou měsíčních příspěvků.

Zaměstnanci Synthonu se mohou jeden den v roce účastnit dobrovolnické práce v rámci projektu „Synthon pomáhá“. Pro Domov Olga organizujeme pomoc s úklidem zahrady i vnitřních prostor. Velký ohlas na obou stranách má i integrační aktivita – již tradiční společný turnaj v kuželkách.

Letos, stejně jako v loňském roce, budeme z dílny Domova Olga navíc nakupovat Vánoční přání pro naše obchodní a firemní partnery.  Těšíme se také na společný Vánoční jarmark na půdě Synthonu, jehož výtěžek poputuje také na podporu Domova Olga. Prodávat se budou výrobky našich zaměstnanců i klientů Domova.

YOU DREAM WE RUN

Synthon se svojí podporou opět zapojí do akce, jejímž cílem je naplnit sny konkrétních postižených dětí a dospělých z Blanska a okolí. Synthon se letos stal generálním partnerem 24 hodinového štafetového běhu, který se bude konat začátkem června. Zároveň, jako každoročně, postaví také svoji vlastní štafetu, která se běhu zúčastní. Více informací o letošním ročníku je k dispozici
na stránkách akce:

Přečíst více

PODPORA PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Synthon si vytyčil cíl podpořit oblast pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Již v roce 2015 jsme navázali spolupráci s lokální organizací ROSKA Brno, která sdružuje pacienty s roztroušenou sklerózou. Synthon se již třetím rokem podílí na zajištění programu pro jarní rekondiční pobyt členů ROSKY, pro které jsme například zorganizovali exkurzi v našich laboratořích a výrobních halách.

Tato exkurze se setkala s velkým ohlasem obou stran. Dle kolegů ze Synthonu se s účastníky exkurze, kteří projevovali takový zájem o záležitosti a činnost Synthonu, dlouho nesetkali.

V roce 2015 a 2016 se Synthon v rámci podpory pacientů s RS zapojil do celorepublikového projektu, který je právě těmto pacientům věnován. Cílem projektu „Překonej sám sebe“  je vhodnou a účinnou formou informovat širokou veřejnost o životě pacientů s touto nemocí, poskytnout konkrétní pomoc pro pacienty, a zapojit samotné pacienty  a spolky do zviditelnění problematiky roztroušené sklerózy.

Pacienti a jejich sdružující organizace posílali svoje příběhy, na jejichž realizaci byly věnované finanční prostředky získané v rámci projektu.

Více informací o projektu najdete na stránkách

Přečíst více


Společnost ROSKA Brno dále podporujeme tiskem jejich klubového časopisu a tiskem letáků.

     Share this page