Vědou řízené inovace

Hybnou silou naší společnosti jsou inovace a trvalé zlepšování. Naším posláním je vyvíjet léčiva splňující potřeby lidí na celém světě a pomáhat tak zlepšit jejich zdraví a kvalitu života. Poskytováním vysoce kvalitních generických a hybridních léčivých přípravků umožňujeme finančně dostupnější léčbu a usnadňujeme přístup k důležitým lékům.

Vědecká a provozní dokonalost

Za tímto účelem jsme se zavázali k nejvyšším standardům vědecké a provozní dokonalosti ve všem, co děláme – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po dodání našich produktů našim zákazníkům -– na každé technologické platformě.

Proto přijímáme ty skutečně nejlepší vědecké kapacity: lidi s nekonvenčním myšlením; vysoce kvalifikované osobnosti, ochotné dále rozšiřovat své znalosti.

     Share this page