Synthon Česká republika

Společnost Synthon s.r.o. v České republice je plně integrovaná pobočka Synthonu, která se věnuje výzkumu, vývoji a výrobě API (aktivní léčivé substance). Hlavními aktivitami pobočky jsou chemický a analytický výzkum a vývoj, pilotní poloprovoz a komerční výrobní provoz. Výrobní zařízení jsou přizpůsobena pro nakládání s látkami s nejvyšším rizikem expozice (OEB), což umožňuje práci s vysoce účinnými aktivními léčivými látkami.

Společnost Synthon s.r.o. je držitelem certifikátů ISO14001 a OHSAS18001. Z regulačního hlediska jsou prioritami plné schválení SVP českými zdravotními úřady (SÚKL) a americkým úřadem FDA a také akreditace od japonských zdravotních úřadů. Pobočka má přibližně 250 zaměstnanců a zpracovává více než 30 různých aktivních léčivých látek.

Výzkum & vývoj
Výzkum & vývoj
 • raná fáze vývoje API
 • hledání nových syntetických cest
 • technologická optimalizace  nových produktů
 • vývoj analytických metod
Pilotní poloprovoz I a II
Pilotní poloprovoz I a II
 • úroveň OEB A-E
 • výroba regist­račních šarží
 • komerční výroba v malém měřítku
 • kapacita aparatury až 50 litrů
 • výroba šarží o objemu 1-5 kg
 • cGMP certifikace

 

Výrobní jednotky I a II
Výrobní jednotky I a II
 • UNIT I: úroveň OEB A-D
 • UNIT II: úroveň OEB A-C
 • výrobní linky s kapacitou 250–1600 litrů
 • velikost vyráběných šarží 10-150 kg
 • cGMP certifikace
Analytické laboratoře
Analytické laboratoře
 • kontrola kvality vstupních materiálů, meziproduktů a produktů
 • validace analytických metod
 • stabilitní studie
 • referenční materiály
   Share this page