Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost jsou nedílnou součástí provozních činností naší společnosti a ohled na člověka a životní prostředí je neoddělitelný od našeho podnikání. 

V této oblasti usilujeme o to, aby se průběžně zlepšovaly naše postupy používáním nejnovějších technik a odborných znalostí v rámci přijatelných ekonomických mezí a při zohlednění stávající legislativy a dalších právních předpisů.  

Budeme monitorovat zdraví a spokojenost svých zaměstnanců a prioritních oblastí životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Uděláme vše pro to, aby všichni naši zaměstnanci a smluvní partneři odcházeli domů s pocitem bezpečí a v dobrém zdraví. Naším cílem je předejít všem úrazům nebo závažným příhodám a také nemocem z povolání nebo poškození životního prostředí. Dojde-li k neočekávané události, budeme usilovat o udržení škodlivých následků na absolutním minimu.

     Share this page