Jedním z klíčových strategických cílů pro Synthon Blansko je dokončení stavby nové budovy Analytical Operations (AO) do konce roku 2020.

 

Počet aktivit a s nimi i personální obsazenost oddělení AO stále vzrůstají, a proto je vznik nové budovy důležitou součástí našeho dalšího rozvoje. Díky nové budově bude mít Synthon k dispozici nejenom moderní a prostorné zázemí pro laboratoře AO, ale také nové šatny pro všechny zaměstnance. Stavba by měla být dokončena na konci roku 2020 a posléze na ni bude navazovat i rekonstrukce administrativní budovy.

Navzdory potížím způsobeným koronavirovou situací, která zapříčinila některá zpoždění v dodávce materiálu a určitá zpomalení prací na stavbě, můžeme ve výstavbě ukázat velmi dobrý progres. Stále zůstáváme přesvědčeni, že se nám podaří dokončit budovu v rámci původního časového plánu.

Nová budova AO bude třípatrová a kromě AO laboratoří, stabilit a kanceláří zde budou umístěny i nové šatny pro všechny zaměstnance.

Po dokončení samotné stavby AO budovy začneme se stěhováním a instalací laboratorních přístrojů a vybavení včetně stabilitních komor. Plánujeme, že oddělení AO bude v nových laboratořích a prostorách plně funkční do konce 1. čtvrtletí roku 2021.

     Share this page