Každoročně se v Synthonu koná vyhlášení regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, která je určená žákům 8. a 9. tříd základních škol a jejímž cílem je popularizovat chemii a přírodní vědy mezi mladými lidmi.

Celostátní finále této soutěže se konalo 12. června na půdě Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Zájem o tuto soutěž neustále roste, letos se jí zúčastnilo přes 15 000 žáků. V Pardubicích se utkalo 40 nejlepších a na ty nejúspěšnější pak čekaly nejen věcné ceny, ale také příslib stipendia během prvního roku studia na FChT Univerzity Pardubice.

Absolutním vítězem se stal Tomáš Brablec ze ZŠ Letovice, který v únoru ovládl i regionální kolo u nás v Synthonu. Jak je vidět, základna talentovaných chemiků v Blansku a okolí se neustále rozšiřuje.

Synthon, jakožto jeden z partnerů soutěže, u vyhlášení výsledků nemohl chybět! Jsme rádi, že můžeme být u zrodu nových chemických talentů a zároveň ukázat Synthon jako perspektivního zaměstnavatele.

     Share this page