Opět po roce proběhla soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika, jejímž cílem je popularizace chemie a přírodních věd mezi žáky základních škol. Zájem o soutěž stále roste – letos se zúčastnilo neuvěřitelných 18 tisíc žáků 8. a 9. tříd z 660 základních škol.

V úterý 11. 6. 2019 se 39 nejlepších z nich zúčastnilo finále na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích. Absolutním vítězem se stal Robin Dočekal ze ZŠ Letovice, který vyhrál (mimo spousty dalších cen) stipendium v hodnotě 48 tisíc korun, pokud se rozhodne jít studovat právě na FCHT v Pardubicích.

U vyhlášení celostátního finále jsme samozřejmě nemohli chybět, Synthon je jedním z partnerů soutěže.

Žáci letovické ZŠ se už tradičně umisťují v soutěži vysoko, i loňský vítěz byl z Letovic. Velkou zásluhu na tom nese paní učitelka Hana Nečasová, která umí žáky pro chemii nadchnout. Letos se vyhlášení regionálního kola soutěže výjimečně neodehrálo v Synthonu, ale nechtěli jsme si nechat ujít příležitost potkat se s mladými chemickými talenty. Proto jsme právě paní učitelku Nečasovou a její žáky z chemického semináře pozvali do Synthonu na exkurzi. Odjížděli nadšení, žáci se se zájmem ptali na projekt oligonukleotidů, který zde právě rozjíždíme. Nejmladší generace chemiků se tak zdá být velmi slibná!

     Share this page