V pátek 23. 6. se v Synthonu s.r.o. konaly závěrečné prezentace soutěže Synthon Award 2017. Tato soutěž je určena studentům magisterských programů v oboru organické chemie.

Na základě známek hodnotitelů ze všech zúčastněných vysokých škol do finále postoupili pánové: Mgr. Filip Kalčic, Mgr. Vojtěch  Havlíček, oba z Univerzity Karlovy, a Ing. Martin Tlustý
z VŠCHT Praha.

Ve finále svoje prvenství potvrdil Filip Kalčic, který prezentoval práci s názvem 
"Syntéza polysubstituovaných pyrimidinů s potenciálními protizánětlivými vlastnostmi". Na druhém místě se po prezentaci umístil Martin Tlustý, třetí místo obsadil Vojtěch Havlíček. Finalisté získávají dle pořadí umístění ceny ve výši 25 000, 15 000 a 10 000 Kč. Finanční částka 15 000 Kč poputuje navíc na školící pracoviště každého z finalistů. 

Finále se osobně zúčastnili hodnotitelé ze všech šesti zapojených vysokých škol. V závěrečném shrnujícím proslovu pan profesor Ing. Jiří Svoboda, CSc, který zde zastupoval  VŠCHT, ocenil přínos této akce, její pozitivní vnímání ze strany akademické obce a vyzdvihl naši jedinečnost v organizaci takového typu soutěže. Velmi vysoce také hodnotil prostředí společnosti Synthon, vybavení laboratoří a celkové působení společnosti, které měl možnost poznat blíže v rámci prohlídky vybraných pracovišť.

Synthon sro Award.JPG
     Share this page