Ve dvouletých intervalech vyhlašujeme Synthon Award, soutěž o nejlepší magisterskou práci v oboru organické chemie. Letos bylo univerzitami vybráno 11 reprezentantů ze sedmi univerzit. Vybrané práce pak hodnotí komise hodnotitelů složená ze zástupců univerzit a Synthonu.

Tři nejlepší byli pozváni do Synthonu na finále, jehož součástí byla i prezentace a obhajoba vlastní diplomové práce. Třetí místo obsadil Marek Čubiňák (VŠCHT; odnesl si odměnu 10 000 Kč), na 2. místě skončil Martin Hadzima (UK Praha; 15 000 Kč). Průběžné 1. místo přesvědčivě obhájila Petra Vojáčková (MU Brno; 25 000 Kč). Všichni tři finalisté získávají také 15 000 Kč podpory pro své školitelské pracoviště.

Vítězka Petra Vojáčková v Synthonu loni absolvovala svoji praxi, zanedlouho bude nastupovat ke studiu na Harvard University. Synthon Award tedy plní svůj účel - přitahuje a propojuje univerzity a jejich nejtalentovanější studenty napříč republikou.

     Share this page