Synthon iniciuje či podporuje aktivity, které propagují chemii a zájem o tento obor u mladých, nadějných talentů. Z toho důvodu se letos zapojil jako partner do tradiční přírodovědné soutěže vyhlašované MŠMT, Chemické olympiády, a jako každoročně do soutěže Mladý chemik, která je určena žákům 8. a 9. tříd.

Více informací naleznete v sekci Podporujeme

     Share this page