Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od českého rčení „Tak ti ď“ neboli „Tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale současně vysvětluje i její myšlenku. Více informací najdete zde.

Synthon v letošním, XIX. ročníku, nominovala Oblastní Charita Blansko, kterou společnost dlouhodobě podporuje širokou škálou akcí. Více o nich se můžete dočíst v sekci Podporujeme. Nominaci Synthon na Cenu Ď podpoříte sdílením na Facebooku.

     Share this page