Společnost Synthon je organizace se silnými hodnotami odpovědnosti a integrity. Náš Etický kodex chování obsahuje pokyny pro podnikání s nejvyššími etickými zásadami a standardy. Vedle toho se zavazujeme k budování prostředí, ve kterém je otevřená a upřímná komunikace oceňována. Přejeme si tedy, aby v případě, že existuje podezření, že může docházet k porušování standardů nebo snad dokonce k protiprávnímu jednání, existoval způsob, jakým se na nás může dotyčná osoba bez obav obrátit a svoji zkušenost s námi sdílet.
 
Takovéto oznámení je nyní možné učinit prostřednictvím kanálu Safetalk, který jsme zřídili. V případě, že budete tento kanál chtít využít, níže uvádíme doplňující informace.

Synthon SafeTalk:

Příslušné osoby: Lucie Loulová, Daria Kratochvílová

Způsoby oznamování

Písemně

Ústně

Na telefonním čísle 800 050 856. Po vytočení budete vyzváni k zadání kódu: 300319363 a jeho potvrzení mřížkou. Následně můžete nahrát hlasový záznam, který odešlete znovu stisknutím mřížky. Do SMS vám následně přijdou instrukce, kde můžete své oznámení dále sledovat a doplňovat.

Osobně

Nejpozději do 14 dní po domluvě na výše uvedených kontaktech

Sledování oznámení

Oznámení lze sledovat po zadání jeho ID na adrese app.safetalk.io/followup

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

synthon-safe_talk.jpg
     Share this page