Privacy- en cookieverklaring

Synthon International Holding B.V. (hierna: 'Synthon' of 'we/wij') is verantwoordelijk voor het verwerken van de via de website www.synthon.com verzamelde persoonsgegevens (hierna: de 'Website').

ga naar Privacyverklaring voor deelnemers aan klinische onderzoeken

Synthon International Holding B.V.
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Nederland
T (+31) 24 372 77 00

Engelse versie

Informatie die we mogelijk verwerken

Synthon verwerkt persoonsgegevens op een veilige en betrouwbare wijze overeenkomstig de Europese regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Informatie op de Website kan op twee manieren worden verkregen: direct (bijv. wanneer u ons rechtstreeks de informatie verschaft) en indirect (bijv. door de technologie van onze Website). Dit wordt hierna nader toegelicht.

We verwerken mogelijk informatie die u vrijwillig indient bij Synthon. Het is volledig aan u of u de informatie wel of niet wilt verstrekken. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: naam, contactgegevens en andere informatie die u mogelijk via deze Website indient. 

Indien Synthon gebruikt maakt van diensten van derden voor de verwerking van persoonsgegevens garanderen deze verwerkers dat zij de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de AVG te voldoen.

De Website is gericht op volwassenen; Synthon verwerkt niet welbewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

Een voorbeeld van informatie die we op indirecte wijze verkrijgen is informatie verkregen via onze internettoegangslogs. Wanneer u de Website bezoekt, wordt uw internetadres automatisch verwerkt via onze internettoegangslogs.

Cookies

Synthon verwerkt ook informatie via het gebruik van cookies en vergelijkbare tools op de Website om zijn prestaties en de gebruikerservaring te verbeteren. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u een website of pagina voor de eerste keer bezoekt. Het cookie helpt de website om uw apparaat bij uw volgende bezoek te herkennen. Web beacons of andere vergelijkbare bestanden kunnen hetzelfde doen. We gebruiken de term 'cookies' in deze verklaring om te verwijzen naar alle bestanden die informatie op deze manier verwerken.

Cookies hebben allerlei functies. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen uw voorkeuren te onthouden of analyseren hoe goed de website functioneert. De op de Website gebruikte cookies verzamelen geen informatie die omtrent uw persoonlijke identiteit, maar verwerken meer algemene informatie zoals hoe bezoekers op de Website terechtkomen en deze gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker. Synthon gebruikt de volgende cookies op de Website:

  • Essentiële cookies, die essentieel zijn voor de werking van de Website.
  • Prestatiecookies, om de functionering in de gaten te houden en te analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. Dit stelt Synthon in staat om de manier waarop u de Website ervaart  te optimaliseren en snel eventuele optredende problemen te identificeren en op te lossen. Synthon zou prestatiecookies bijvoorbeeld kunnen gebruiken om bij te houden welke pagina's het meest populair zijn, welke methode van koppelen tussen pagina's het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina's foutmeldingen ontvangen. Synthon maakt gebruik van Google Analytics voor deze analytische activiteiten. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw computer, wordt verzonden naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen waaronder de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de Website te analyseren en dit aan Synthon te rapporteren. Google kan deze informatie bekendmaken aan derden wanneer het daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Synthon kan hier geen invloed op uitoefenen.
  • Sociale media-knoppen. De Website bevat knoppen om pagina's aan te prijzen of te delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen komen tot stand op basis van codes die door deze sociale netwerken worden geleverd. Deze codes plaatsen ook een cookie. We adviseren u regelmatig de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerken te checken om meer informatie te verkrijgen over hun gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het verwerken van deze code.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens slechts voor de beantwoording van uw verzoeken om informatie of om onze dienstverlening aan u te verbeteren. We analyseren de informatie die indirect wordt verwerkt om te bepalen wat het meest effectief is aan de Website, zodat Synthon kan vaststellen hoe de Website te verbeteren, en uiteindelijk om te bepalen hoe we de Website zo kunnen aanpassen teneinde deze effectiever te maken. We kunnen ook gegevens voor andere doeleinden gebruiken. Deze doeleinden zullen we voor u omschrijven op het moment dat we de informatie verzamelen.

Vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verkocht, hergebruikt, verhuurd, uitgeleend of anderszins bekendgemaakt. 

Gevoelige persoonsgegevens

Het is in het algemeen niet onze bedoeling om gevoelige persoonsgegevens te verwerken via de Website. Als we wel zulke gegevens wensen te verwerken, zullen we u om toestemming vragen voor ons voorgestelde gebruik van de gegevens. We kunnen ook incidenteel sommige gevoelige persoonsgegevens verzamelen. Door Synthon te voorzien van ongevraagde gevoelige persoonsgegevens, stemt u in met ons gebruik van de gegevens, met inachtneming van toepasselijk recht zoals beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring. De term 'gevoelige persoonsgegevens' verwijst naar de diverse categorieën van persoonsgegevens die volgens Europese en andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens bijzondere behandeling vereisen, waaronder in sommige omstandigheden de noodzaak om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. Deze categorieën betreffen het volgende: persoonlijke identiteitsnummers, zoals een BSN-nummer, persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijk verleden of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. 

Beveiliging en bewaartermijn

De overdracht, opslag en verwerking van persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen, worden beveiligd door middel van actuele, gangbare technische maatregelen. In het algemeen bewaart Synthon de via de Website verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, of voor zolang als de wet voorschrijft.

Toegang tot uw informatie

Op basis van deze Privacy- en Cookieverklaring hebt u het recht om te weten of wij informatie over u bewaren en zo ja, om toegang te verkrijgen tot die informatie en die te laten corrigeren als die onjuist is. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of blokkeren als de verwerking daarvan toepasselijke privacywetgeving schendt.

Indien u dit recht wilt uitoefenen, kun u een verzoek sturen naar Synthons Privacy officer via dataprivacy[at]synthon.com.

e-mail ons