Privacyverklaring sollicitaties

Engelse versie

Lees voor je solliciteert eerst deze verklaring door.

Synthon hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met de door jou aangeleverde gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij de werving- en selectieprocedure hebben toegang tot jouw gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats, alle informatie wordt door mensen beoordeeld. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Het betreft je NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door jou gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en stages en op de aard en inhoud van je vorige dienstbetrekkingen. Indien ongevraagd aanvullende persoonsgegevens door jou worden verstrekt, geef je (door deze actieve handeling) toestemming aan Synthon om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van jouw toestemming en ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst, en enkel worden gebruikt om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van het werving- en selectieproces. Daarnaast zal Synthon, indien nodig, je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen voor verdere vragen en/of om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Synthon. Indien gewenst kunnen jouw gegevens 12 maanden bewaard blijven in de recruitmentdatabase, je dient hiervoor toestemming te geven middels het zetten van een extra vinkje in het sollicitatieformulier.

Synthon neemt passende beveiligingsmaatregelen zodat je persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Je gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek. Je gegevens worden niet opgeslagen buiten Europa. Wij maken hierbij gebruik van de diensten van Visma (www.visma.com) en hebben met hen daarvoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Je hebt daarnaast het recht om bij Synthon een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of Synthon persoonsgegevens van je verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens. Je kunt Synthon verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien je gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. Je hebt ook het recht om te verzoeken om beperking van een jou betreffende verwerking, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking, en om je gegevens te laten overdragen. Je zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek een reactie ontvangen van Synthon. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Een afwijzing van je verzoek zal worden gemotiveerd. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je persoonsgegevens of afwijzing van je verzoek door Synthon, en om beroep bij de rechter in te stellen.

Als je vragen hebt of opmerkingen over het gebruik van je persoonlijke informatie of over het privacybeleid neem dan contact met ons op via dataprivacy[at]synthon.com. Synthon behoudt het recht om zijn privacybeleid op elk moment te actualiseren.

Terug naar Open sollicitatie